Forside Religionskritikk

Religionskritikk.no har til formål å bidra til å dekonstruere religiøse doktriner som underbygger autoritære, patriarkalske og dualistiske forestillinger om virkeligheten.

Vi vil gjennom Religionskritikk.no fremme aktuell religionskritikk, hente frem og minne om religionskritiske stemmer gjennom historien og oppmuntre til åpen, seriøs og faglig basert religionskritikk til fremme for fred.
Les mer…


Latest articles from the nettmagasin

goddesses-of-fertility-comic
Om kristendommen som hypermaskulin testosteron-ideologi Av Grete Ullestad og Thomas GramstadGrete Ullestad sitter i redaksjonen, og Thomas Gramstad erredaktør for nettmagasinet. Den kristne «Gud» er så vidt vi vet aldri avbildet/illustrert ikvinnelig skikkelse på noen altertavler. Det finnes ingen kvinnelig «messias», ingen «Guds datter» eller«menneskedatter» i de bibelske skriftsamlinger. Det finnes ingen«kirkemødre» i teologihistorien. Videre […]
Les videre
politi-corona-nattverd
Den norske kirke (DnK) avlyste påskefeiringen i år. Svært få i den norske befolkning ble berørt av dette tiltaket. Folk flest benytter påskeferien til ganske andre aktiviteter enn gudstjenestegang. DnK får sine milliarder i offentlige overføringer, og statskanalen NRK trår som vanlig gjerne til som «reservekirke».
Les videre
Jesus-hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier-forside-Ronnie-Johanson
<p>Denne gang skal vi ta for oss en liten, oppbyggelig historie – for ikke å si lite oppbyggelig historie. Nemlig den om den kanaaneiske kvinne; et kjært prekentema. Men aldri har vel noen Herrens tjener gjort menigheten oppmerksom på hva historien egentlig forteller oss.</p>
Les videre
Guds-Lille-Brune-forside
<p>Guds ord Menighetsfakultetet, som utdanner de fleste av prestene våre, har skiftet navn til “MF vitenskapelig høyskole”. En av forskerne de har ansatt, er universitetslektor Andrew Wergeland. Han ser det som sin oppgave “å hjelpa folk å ha eit syn på Bibelen som ikkje blir truga av historieforsking og vitskap”. Det kan sikkert trenges, etter at to hundre års historisk-kritisk forskning har vist at det man trodde var Guds ord, ikke er til å stole på.</p>
Les videre
Jesus-hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier-forside-Ronnie-Johanson
<p>Påskeukens tekst er et sterkt beskåret kapittel fra Ronnie Johansons bok «JESUS – Hva forskningen sier mens Kirken tier». Det dreier seg om et par hypoteser om hvordan troen på Jesu oppstandelse kan ha oppstått. Fotnoter samt mange andre hypoteser som behandles i boken, er utelatt. Et par forklarende tillegg er satt med kursiv.</p>
Les videre
Saintcorona
<p class="has-medium-font-size">Vår konversasjonsguide –<br />del 1, påsken <em>(ønskereprise fra spalte nr. 1, 2018)</em></p> <p>Her er tre ting du ikke bør si hvis du skulle bli invitert til å spise påskelam hos en arvetante på langfredag.</p> <p><!– wp:paragraph {"fontSize":"medium"} –><!– /wp:paragraph –> <!– wp:paragraph –><!– /wp:paragraph –> <!– wp:paragraph –><!– /wp:paragraph –></p> <p>Når du kommer:<br />«Så hyggelig å bli invitert for å feire korsfestelsen!»</p>
Les videre
Guds-Lille-Brune-forfatter-Ronnie-Johanson
<p>Åste Dokka klager i Vårt Land 14. februar over at</p> <p><!– wp:paragraph –><!– /wp:paragraph –> <!– wp:paragraph –><!– /wp:paragraph –></p> <p>«Gud går ikke kveldstur her vi bor.<br />Gud er ikke lett å se og lett å tyde. Derfor har vi teologi.<br />Men hva annet har vi etter utkastelsen av hagen, egentlig?”</p>
Les videre
Sovendegud
Vår petitspalte, ved Ronnie JohansonIllustrasjon: Ragnar Børsheim Teologi i krise «Gud holder på hele tiden, også i krisetider». Biskop Atle Sommerfeldt til NRK P2s «Ekko-møtet», 22. mars 2020 Ja vel, men hva holder han på med, rent konkret? Det er sånt vi har teologer til å finne ut. Jeg spisset ører, og fikk vite at han «gir […]
Les videre
Luthers-lille-brune-forfatter-Ronnie-Johanson
Skrevet av Ronnie Johanson.Ronnie Johanson sitter i redaksjonen. Fra Den athanasianske trosbekjennelse Om treenigheten (3=1)Faderen er evig, Sønnen er evig, Den hellige ånd er evig, (10. sentens)Allikevel finnes det ikke tre evige, men én evig. (11. sentens)Likeledes: Faderen er allmektig, Sønnen er allmektig, Den hellige ånd er allmektig, (13. sentens)Allikevel finnes det ikke tre allmektige, […]
Les videre
giftbibel
<p>Jean Vanier (1928-2019) er den siste i en lang rekke ledende katolske teologer som er blitt avslørt som sex-overgripere. Og denne gang går det ikke å vise til sølibatet som noe av forklaringen; han var ikke prest.</p>
Les videre

Siste artikler lagt ut

goddesses-of-fertility-comic

De usynlige krista Gudefodersken kirkemodrene og Gud moder

Om kristendommen som hypermaskulin testosteron-ideologi Av Grete Ullestad og Thomas GramstadGrete Ullestad sitter i redaksjonen, og Thomas Gramstad erredaktør for nettmagasinet. GUDEFØDERSKEN ER KLAR TIL INNSATS! Den kristne «Gud» er så vidt vi vet aldri avbildet/illustrert ikvinnelig skikkelse på noen…

Les videre

politi-corona-nattverd

Tro, håp og virus

Den norske kirke (DnK) avlyste påskefeiringen i år. Svært få i den norske befolkning ble berørt av dette tiltaket. Folk flest benytter påskeferien til ganske andre aktiviteter enn gudstjenestegang. DnK får sine milliarder i offentlige overføringer, og statskanalen NRK trår…

Les videre

Jesus-hva-forskningen-sier-mens-kirken-tier-forside-Ronnie-Johanson

UKENS BIBELORD (9)

Denne gang skal vi ta for oss en liten, oppbyggelig historie – for ikke å si lite oppbyggelig historie. Nemlig den om den kanaaneiske kvinne; et kjært prekentema. Men aldri har vel noen Herrens tjener gjort menigheten oppmerksom på hva…

Les videre

Guds-Lille-Brune-forside

Klipp og klapp 9

Guds ord Menighetsfakultetet, som utdanner de fleste av prestene våre, har skiftet navn til “MF vitenskapelig høyskole”. En av forskerne de har ansatt, er universitetslektor Andrew Wergeland. Han ser det som sin oppgave “å hjelpa folk å ha eit syn…

Les videre

Arrangementer

«Planlegger dere et arrangement med tema innenfor religionskritikk? Annonser gjerne her!»

«Spør gjerne innledere/foredragsholdere om mulighet til å publisere innlegg på vår nettside i etterkant av arrangementet. Vi har som mål å gjøre god religionskritikk kjent for et større publikum, og tilgjengelig i etterkant. Vi kan også ta imot lydfiler.»


Les også disse artiklene

j_krybbe2

Julekronikk

Et barn er født i Betlehem? Ikke for å ødelegge julestemningen, men la oss for en gangs skyld se litt på opptakten til juleevangeliet: Da ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som het Maria. (…) Engelen kom inn til henne og sa: «(…) Hør!…

Les videre her

preben.aavitsland

I begynnelsen var ordet

«Den norske kirke tømmes sakte og sikkert for aktive medlemmer. Før jul, hvert eneste år, underslår kirkens støttespillere at kirkens budskap kan ha kraft til å bevege mennesker til tro»  Slik innledet Preben Aavitsland et debattinnlegg i Fædrelandsvennen om skolegudstjenester desember 2018.

Les videre her


Religionskritikk i poesi


Bokomtaler


Fra Edwiens arkiv

Bokomslag. Dogmet om Jesus

Skrevet om boken Dogmet om Jesus

Den norske kirke, og alle kristne kirker med sine medlemmer – står foran sin besværligste, men mest nødvendige oppgave: Overfor det jødiske folk – og overfor alle ikke-kristne folk: å opphøre med å krenke, true og forfølge dem i vår religions rasistiske voldsteologi, og be om unnskyldning for at vi har gjort det.

Les videre


Klipp og klapp

Guds-Lille-Brune-forside

Klipp og klapp 9

Guds ord Menighetsfakultetet, som utdanner de fleste av prestene våre, har skiftet navn til “MF vitenskapelig høyskole”. En av forskerne de har ansatt, er universitetslektor Andrew Wergeland. Han ser det som sin oppgave “å hjelpa folk å ha eit syn på Bibelen som ikkje blir truga av historieforsking og vitskap”. Det kan sikkert trenges, etter at to hundre års historisk-kritisk forskning har vist at det man trodde var Guds ord,…

Les videre


Lenker til andre


Kontakt oss om du lyst til å annonsere
på Religionskritikk.no